Home

SciencePartners

wetenschappelijke kennis eerlijk gedeeld

 

M:+31 (0)6 46634122

SciencePartners

Wetenschappelijke kennis eerlijk gedeeld

 

 

Hoogwaardige kennis eerlijk delen: dat is wat Science Partners mogelijk maakt. We zijn een uitgeverij van wetenschappelijke werken, op papier en via digitale media. Onze opdrachtgever bent u als wetenschapper zelf. Ons doel: excellente kennis breed beschikbaar maken voor betaalbare prijzen.

Over Hilde Merkus

SciencePartners weerspiegelt de visie van Hilde Merkus op de verspreiding van wetenschappelijke werken. Wetenschap wordt betaald uit algemene middelen, en dient een algemeen doel. Daarom helpt Hilde Merkus u ervoor te zorgen dat de opbrengst van wetenschappelijke uitgaven ten goede komt aan de wetenschap.

 

Bovendien behoort een wetenschapper als auteur de volledige zeggenschap te houden over de verspreiding van zijn of haar werk. Met SciencePartners kan Hilde Merkus beide doelstellingen waarborgen. U blijft eigenaar van uw publicaties, en de opbrengst van uw werk vloeit terug naar de wetenschap.

Contact

Wilt u uw werk bij ons uitgeven? Of een oriënterend gesprek met ons voeren?

Belt u dan met Hilde Merkus of stuurt u ons een e-mail.

M: 06 46634122

E: hilde@sciencepartners.nl

Oranjelaan 74

2712 GG ZOETERMEER

Methode

 

De basis van onze methode is uw autonomie. Onze kennis van het uitgeversvak zetten wij in om úw kennis te verspreiden. Over onze tarieven zijn we transparant. En de winst uit uw werken draagt bij aan:

 

 • lagere abonnementstarieven;
 • de financiering van minder rendabele producten;
 • het opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten.

   

Uw publicaties, uw eigendom

 

U wilt uw kennis delen zonder het eigendomsrecht over te dragen. U hebt de kennis, u kent de behoeften van uw doelgroep. Wij hebben kennis van het vormgeven en uitvoeren van het uitgeefproces. Wij zijn graag de partner die wetenschappelijke producten en diensten beschikbaar maakt voor de markt. Wij werken pragmatisch en projectmatig; per project besteden wij diensten uit aan de meest geschikte partners. Daarbij kunt u denken aan:

 

 • het begeleiden van auteurs;
 • redactie;
 • productie;
 • marketing;
 • investeren;
 • zoeken van investeerders.

 

U kiest zelf van welke diensten u gebruik wilt maken.

Innovatie: digitalisering, cross-mediale producten

 

Kennis innovatief beschikbaar maken is een hoofddoel voor ons: digitalisering van papieren media biedt immers grote mogelijkheden. Toevoegen van beeld en geluid, verbetering van zoekfuncties, toegankelijkheid, selectie, het is allemaal mogelijk. En wenselijk. Graag verzorgen wij daarom crossmediale producten, zodat uw doelgroep nog meer mogelijkheden heeft om de aangeboden kennis optimaal te gebruiken.

 

All rights reserved © Hilde Merkus 2014

Ontwerp: Alice Rowaan